Konzept

move jump learn

 

"German for kids"

"Němčina pro děti"

"Deutsch für Kinder"

 

New courses start 4 February

Nové kurzy začínají v 4 unor

Kursbeginn wieder am 4 Februar

 

NÁŠ KONCEPT

 

move jump learn

 

Zábavná výuka němčiny pto děti od 4 let.

Koncept a výuka jsou vytvořeny rodilými mluvčími.

Koncept ‘Kinderschule’ dovedně kombinuje výuku cizího jazyka v ranném věku s fyzickou aktivitou dětí, což je pro ně nejpři-rozenější způsob se učit nové věci.

Pohyb samotný je základem pro snazší osvojení si jazykových znalostí. Proto jsou rytmus, tanec, pohyb a zpěv podstatnou součástí konceptu výuky.

Naším cílem je rovněž umožnit dětem autenticky zažít německou kulturu a zvyky. Používáme přitom originální německé učební materiály.

Učební podklady jsou pro tento účel speciálně vytvořené a inspirované Goethe institutem, abychom byli schopni vyjít vstříc individuálním potřebám našich malých žáků.

 

Image credits:

‘Six children’ and ‘Five children showing hands’ © oneweb / www.oneweb.com

‘Großmaulpuppe’ © Daliono Spielwaren / www.dalino.de / Katalogbild

‘Teddy bear’ and ‘Two kids playing football’ © Kinderschule / www.kinderschule.cz